VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: LUẬT BẢO HIỂM TIỀN GỬI

04 nguyên tắc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng

04 nguyên tắc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng

Nghị định 93/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước có quy định cụ thể 04 nguyên tắc góp vốn, mua cổ phần, chuyển nhượng vốn của tổ chức tín dụng.

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho bảo hiểm tiền gửi

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho bảo hiểm tiền gửi

(Tài chính) Có hiệu lực thi hành từ ngày 19/8/2013, Nghị định 68/2013/NĐ-CP ngày 28/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) được đánh giá là sẽ tạo chuyển biến tích cực đến hoạt động Bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên hoạt động Bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam có được một hành lang pháp lý quy định và hướng dẫn đầy đủ nhất.

Thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

(Tài chính) Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và quy định chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Bảo hiểm tiền gửi:  Ngóng chờ giải pháp...

Bảo hiểm tiền gửi: Ngóng chờ giải pháp...

(Tài chính) Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) Việt Nam ra đời vào năm 2000 nhưng đến năm 2012, Luật BHTG mới được thông qua. Thực tế hoạt động của BHTG đang bộc lộ một số hạn chế về cơ chế, chính sách đang cần được khắc phục.

Hỗ trợ tài chính đối với tổ chức bảo hiểm tiền gửi

Hỗ trợ tài chính đối với tổ chức bảo hiểm tiền gửi

Theo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi vừa được Chính phủ ban hành, trường hợp nguồn vốn của tổ chức bảo hiểm tiền gửi tạm thời không đủ để trả tiền bảo hiểm, tổ chức bảo hiểm tiền gửi được tiếp nhận hỗ trợ theo nguyên tắc có hoàn trả từ ngân sách Nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc được vay của tổ chức tín dụng, tổ chức khác có bảo lãnh của Chính phủ.