Nâng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng

Nâng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng

Trả lời cử tri tỉnh Bình Dương về đề nghị nâng tỷ lệ điều tiết ngân sách, Bộ Tài chính cho biết, căn cứ quy định của Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN), Nghị quyết số 40/2021/QH15 của Quốc hội, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định lại tỷ lệ điều tiết của tỉnh Bình Dương để áp dụng từ năm 2023.
Siết chặt thực hiện nghiêm kỷ cương tài chính

Siết chặt thực hiện nghiêm kỷ cương tài chính

Kết luận nội dung thảo luận, cho ý kiến về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020 và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, trong phiên thảo luận chiều ngày 2/6, đã có 24 ý kiến phát biểu, cho ý kiến. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã có trao đổi giải trình, tiếp thu, làm rõ các vấn đề nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm.
Bán đấu giá tài sản công là trụ sở làm việc phải đăng tải thông tin

Bán đấu giá tài sản công là trụ sở làm việc phải đăng tải thông tin

"Tôi đang công tác tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện, hiện tại tôi được giao nhiệm vụ lập hồ sơ đấu giá tài sản là trụ sở cơ quan đã không còn sử dụng (bao gồm đất và nhà), đã được đưa ra khỏi dữ liệu quốc gia về tài sản công. Như vậy, theo Công văn số 12006/BTC-QLCS ngày 02/10/2018 thì tôi có phải làm các bước để đăng tải trên Trang thông tin điện tử về tài sản công không?"