VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Xác định tỷ lệ các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương

Xác định tỷ lệ các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương

Bộ Tài chính cho biết, theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, đối với năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách mới, việc xác định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đối với từng địa phương được căn cứ vào dự toán thu ngân sách nhà nước và dự toán chi ngân sách địa phương.

Xây dựng Luật PPP chặt chẽ, đồng bộ với hệ thống pháp luật

Xây dựng Luật PPP chặt chẽ, đồng bộ với hệ thống pháp luật

PPP là một hình thức đầu tư theo hình thức đối tác công - tư quan trọng, cần khuyến khích phát triển nên việc tiến tới ban hành Luật PPP là cần thiết. Tuy nhiên, Chuyên gia kinh tế - TS. Vũ Đình Ánh cho rằng, Luật PPP cũng chỉ là một luật trong hệ thống và xây dựng đồng bộ với các luật khác có liên quan khác như Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đất đai, Luật Doanh nghiệp...

Đồng bộ nhiều giải pháp tăng thu, giảm bội chi ngân sách nhà nước

Đồng bộ nhiều giải pháp tăng thu, giảm bội chi ngân sách nhà nước

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, chiều 20/5/2019 tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017. Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, với việc kiểm soát chi chặt chẽ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước đã giúp giảm bội chi, nhất là đối với ngân sách trung ương.

Chính phủ ban hành Quyết định thành lập, quản lý và sử dụng quỹ phòng, chống tội phạm

Chính phủ ban hành Quyết định thành lập, quản lý và sử dụng quỹ phòng, chống tội phạm

Ngày 22/01/2019, Chính phủ ban hành Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg về việc thành lập, quản lý và sử dụng quỹ phòng, chống tội phạm. Bộ Tài chính được giao bố trí ngân sách hỗ trợ vốn điều lệ hoạt động cho Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương.

Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018

Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018

Ngày 04/07/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1075/QĐ-BTC điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018

Điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018

Điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018

Ngày 03/7/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1066/QĐ-BTC điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018.

Cần luật cho PPP

Cần luật cho PPP

Mô hình hợp tác công tư (PPP) là việc Nhà nước và nhà đầu tư cùng phối hợp thực hiện dự án phát triển kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công trên cơ sở hợp đồng dự án, nhằm kết hợp được những điểm mạnh của cả 2 khu vực này.

Giám sát vay về cho vay lại đối với chính quyền địa phương

Giám sát vay về cho vay lại đối với chính quyền địa phương

Để chấp hành nghiêm Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN) và kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách địa phương được Quốc hội phê duyệt, đồng thời để quản lý nợ công, nợ Chính phủ an toàn, bền vững, Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu tăng cường quản lý, giám sát vay về cho vay lại đối với chính quyền địa phương.

Quy định chi tiết về lập kế hoạch tài chính - ngân sách

Quy định chi tiết về lập kế hoạch tài chính - ngân sách

Ngày 21/04/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước về lập kế hoạch tài chính 5 năm và lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc lập các kế hoạch này.

 Kiểm soát chi chặt chẽ, tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên

Kiểm soát chi chặt chẽ, tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên

Ông Nguyễn Thế Chất, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Sơn La cho biết, năm 2016, Kho bạc Nhà nước Sơn La đã phối hợp với cơ quan tài chính các cấp tại địa phương tổ chức kiểm soát chi chặt chẽ, đúng quy trình đảm bảo tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công.

Để bảo đảm an toàn và bền vững nợ công ở Việt Nam

Để bảo đảm an toàn và bền vững nợ công ở Việt Nam

(Tài chính) Đối với nhiều quốc gia, vay nợ là cần thiết và là nguồn lực tài chính có vai trò quan trọng đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và cân đối ngân sách nhà nước. Do đó, bảo đảm an toàn và bền vững nợ công đã trở thành bài toán mà đa số các quốc gia đều phải tính đế

Nhiều chính sách mới giúp cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Nhiều chính sách mới giúp cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

(Tài chính) Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã thành công tốt đẹp sau hơn 1 tháng làm việc nghiêm túc, khẩn trương và hiệu quả. Tại kỳ họp cuối năm này, Bộ Tài chính đã trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng như dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2015; giải trình về nợ công… 3 dự án Luật do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo được Quốc hội xem xét thông qua với số phiếu tán thành cao và một dự án Luật trình Quốc hội cho ý kiến.

Thu chi và nợ nần quốc gia từ góc nhìn của WB

Thu chi và nợ nần quốc gia từ góc nhìn của WB

(Tài chính) Ông Habib Rab, chuyên gia kinh tế cao cấp của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đưa ra năm khuyến nghị để kiểm soát tốt hơn chi tiêu và vay nợ của quốc gia nhân dịp Quốc hội đang bàn dự thảo Luật Ngân sách Nhà nước sửa đổi.

Đại biểu Quốc hội tán thành nhiều nội dung sửa đổi Luật Ngân sách Nhà nước

Đại biểu Quốc hội tán thành nhiều nội dung sửa đổi Luật Ngân sách Nhà nước

(Tài chính) Trong phiên thảo luận tại tổ về dự án Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN) (sửa đổi) chiều ngày 29/10, nhiều đại biểu tán thành với những nội dung sửa đổi trong dự án Luật NSNN và cho rằng, dự án Luật lần này được chuẩn bị chu đáo, bám sát thực tế.

Một nền tài chính luôn cần sự minh bạch

Một nền tài chính luôn cần sự minh bạch

(Tài chính) Dự án Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN) sửa đổi dự kiến sẽ trình QH cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ Tám tới. Đây là một trong những dự luật có ảnh hưởng lớn đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, tác động trực tiếp đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nhiều chuyên gia tài chính cho rằng, việc sửa đổi Luật lần này cần tăng cường công khai, minh bạch hơn nữa trong các hoạt động NSNN. Bổ sung, quy định cụ thể thẩm quyền quyết định các giải pháp điều hành ngân sách trong trường hợp cấp bách như lạm phát, kinh tế khó khăn, suy giảm gây ảnh hưởng lớn và với tốc độ nhanh đến việc thực hiện dự toán NSNN.

Kiểm toán Nhà nước làm gì cho việc hoạch định chính sách và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Kiểm toán Nhà nước làm gì cho việc hoạch định chính sách và hoàn thiện hệ thống pháp luật

(Tài chính) Dự kiến, năm 2015, Kiểm toán Nhà nước sẽ tiến hành 184 cuộc kiểm toán, tập trung vào việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc Hội, công tác quản lý, điều hành của Chính phủ. Các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc Hội nêu rõ, phải chú trọng chất lượng, không dàn trải ra tất cả các tỉnh, thành, các bộ, ngành. Kiểm toán Nhà nước cần xác định rõ hơn các trọng điểm cần kiểm toán trong mỗi lĩnh vực và lưu ý, kết quả kiểm toán chỉ ra đúng – sai là tốt nhưng quan trọng hơn là phải rút ra kết luận để giúp Quốc Hội hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi)

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi)

(Tài chính) Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 2/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trình bày Tờ trình về dự án Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN) sửa đổi. Dự thảo Luật gồm 7 Chương, với 75 Điều, giảm 1 Chương - Chương kiểm tra, thanh tra, khen thưởng và xử lý vi phạm và 2 điều so với Luật NSNN hiện hành.

Khai mạc phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(Tài chính) Sáng 22-9, tại Hà Nội, sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc. Tại phiên họp này, UBTVQH sẽ cho ý kiến vào hai dự án Luật do Bộ Tài chính soạn thảo đó là: Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt.

Không hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Không hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

(Tài chính) Theo Bộ Tài chính, quy định này nhằm hạn chế việc phân tán nguồn lực NSNN.

Kinh nghiệm phòng chống tham nhũng của Cộng hòa Phần Lan

Kinh nghiệm phòng chống tham nhũng của Cộng hòa Phần Lan

(Tài chính) Ngày nay, tham nhũng đã trở thành một vấn nạn của hầu hết các quốc gia trên thế giới, gây ra những tác hại lớn cho đời sống chính trị, kinh tế và xã hội. Phần Lan là một trong những quốc gia có tỷ lệ tham nhũng thấp nhất trên thế giới, vì vậy Việt Nam có thể tham khảo những kinh nghiệm của quốc gia này để áp dụng vào quá trình đấu tranh phòng và chống tham nhũng.