Lợi nhuận ngân hàng sẽ phân hóa mạnh trong quý IV?

Lợi nhuận ngân hàng sẽ phân hóa mạnh trong quý IV?

Cùng với thu nhập lãi ngoài, lực cầu tín dụng được kỳ vọng sẽ bật tăng kể từ tháng 10, trong kịch bản các địa phương dần gỡ bỏ các lệnh giãn cách và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được mở cửa trở lại, các ngân hàng kỳ vọng sẽ bứt phá tăng trưởng trong quý IV. Đi kèm với sự tăng trưởng đó là sự phân hóa lợi nhuận giữa các ngân hàng?