Liên hợp quốc hoan nghênh mạng lưới chống tham nhũng mới

Liên hợp quốc hoan nghênh mạng lưới chống tham nhũng mới

Trước các nhân tố góp phần làm cho tham nhũng xuyên quốc gia ngày càng trở nên phức tạp, hôm 3/6, Liên hợp quốc đã đưa ra sáng kiến “trao quyền cho tất cả các quốc gia” để tìm ra những giải pháp thiết thực và các công cụ tốt hơn để theo dõi, điều tra và truy tố tội phạm này.