Đưa quỹ đầu tư chứng khoán vào thị trường địa phương

Đưa quỹ đầu tư chứng khoán vào thị trường địa phương

Hoạt động quản lý quỹ hay quản lý tài sản là một lĩnh vực khá phổ biến trong ngành tài chính ở các nước phát triển trên thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam, ngoài hai trung tâm tài chính lớn là TP. Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội, các quỹ đầu tư loại tài sản tài chính này chưa có cơ hội bám rễ và phát triển ở các địa phương. Vậy nhà đầu tư ở địa phương có thể tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán và các quỹ hay không?