Dấu hiệu nhận biết và biện pháp phòng tránh thủ đoạn giả mạo cán bộ thuế

Dấu hiệu nhận biết và biện pháp phòng tránh thủ đoạn giả mạo cán bộ thuế

Tổng cục Thuế cho biết, thời gian gần đây liên tục xuất hiện tình trạng giả mạo cán bộ thuế để gọi điện thoại cung cấp, hướng dẫn người nộp thuế cài đặt các phần mềm, ứng dụng. Chính vì vậy, Tổng cục Thuế đã tổng hợp các dấu hiệu nhận biết cũng như khuyến cáo các biện pháp phòng tránh cho người nộp thuế.