5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD trong nửa đầu năm 2021

5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD trong nửa đầu năm 2021

Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ước tính đạt 157,63 tỷ USD, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm trên 58% tổng kim ngạch xuất khẩu.