Tiếp tục đảm bảo tỷ lệ cơ cấu hợp lý các loại tiền chi ra lưu thông

Tiếp tục đảm bảo tỷ lệ cơ cấu hợp lý các loại tiền chi ra lưu thông

Chủ động cân đối tỷ lệ cơ cấu các loại mệnh giá tiền chi ra lưu thông, Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh, thành phố tăng cường chi các loại tiền 100.000 đồng và 200.000 đồng. Riêng loại tiền 500.000 đồng tỷ lệ chi ra lưu thông không vượt quá 60% giá trị của mỗi khoản chi.
Năm yếu tố nhận biết tiền giả

Năm yếu tố nhận biết tiền giả

Theo Công an tỉnh Hà Nam, thời gian gần đây, xuất hiện một số loại tiền giả lưu thông trên thị trường với mệnh giá từ 50.000 (năm mươi nghìn đồng) trở lên.