MFCA: Bí quyết để doanh nghiệp giảm 50% chi phí

MFCA: Bí quyết để doanh nghiệp giảm 50% chi phí

Giảm chi phí sản xuất, vận hành, kinh doanh… luôn là nỗ lực mà các doanh nghiệp hướng tới. Việc áp dụng công cụ hạch toán chi phí dòng nguyên liệu (MFCA) chính là chìa khóa giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu này.
3 yếu tố cấu thành, 4 nguyên tắc cốt lõi trong sử dụng công cụ quản lý MFCA

3 yếu tố cấu thành, 4 nguyên tắc cốt lõi trong sử dụng công cụ quản lý MFCA

Quản lý chi phí dòng nguyên liệu (MFCA) là công cụ cải tiến hữu hiệu nhằm giảm thiểu lãng phí nguyên vật liệu và năng lượng trong quá trình sản xuất, nâng cao năng suất của DN. Công cụ MFCA được cấu thành bởi 3 yếu tố chính, bao gồm nguyên liệu; dòng và kiểm toán chi phí. 4 nguyên tắc trong sử dụng MFCA gồm: Hiểu dòng nguyên liệu và năng lượng sử dụng, Liên kết dữ liệu vật chất và tiền tệ; Đảm bảo tính chính xác, tính đầy đủ và tính so sánh của dữ liệu vật chất; Ước tính và phân bổ chi phí cho nguyên liệu thất thoát.