Ký kết Quy chế mua bán ngoại tệ giữa ngân sách nhà nước và Dự trữ ngoại hối Nhà nước

Ký kết Quy chế mua bán ngoại tệ giữa ngân sách nhà nước và Dự trữ ngoại hối Nhà nước

Sáng ngày 9/3, tại Trụ sở Bộ Tài chính, Lãnh đạo Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chính thức Ký kết Quy chế mua bán ngoại tệ giữa ngân sách nhà nước và Dự trữ ngoại hối Nhà nước. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đồng chủ trì Lễ ký.
Vay ngoại tệ ngày càng khó

Vay ngoại tệ ngày càng khó

Từ ngày 1/10, các ngân hàng thương mại đã dừng cho doanh nghiệp vay ngoại tệ trung và dài hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ.
Quyết liệt giảm "đô la hóa"

Quyết liệt giảm "đô la hóa"

Mặc dù chưa có số liệu chính thức từ phía cơ quan quản lý, song không khó để khẳng định mức độ đô la hóa trong nền kinh tế tiếp tục giảm.