Ký kết Quy chế mua bán ngoại tệ giữa ngân sách nhà nước và Dự trữ ngoại hối Nhà nước

Việt Dũng

Sáng ngày 9/3, tại Trụ sở Bộ Tài chính, Lãnh đạo Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chính thức Ký kết Quy chế mua bán ngoại tệ giữa ngân sách nhà nước và Dự trữ ngoại hối Nhà nước. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đồng chủ trì Lễ ký.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NguyễnThị Hồng chứng kiến Lễ ký.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NguyễnThị Hồng chứng kiến Lễ ký.

Phát biểu tại Lễ ký, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định, trong nhiều năm qua, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam luôn có sự phối hợp đồng bộ và chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Hiện nay, trên thế giới nhiều quốc gia đang thực hiện thắt chặt tiền tệ. Tại Việt Nam, Bộ Tài chính cùng Ngân hàng Nhà nước có vai trò quan trọng trong việc chủ động tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều hành thành công và hiệu quả chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ năm 2022.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại Lễ ký.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại Lễ ký.

Nhằm tăng cường phối hợp trong việc điều hành thị trường ngoại hối, đồng thời tạo thuận lợi cho ngân sách nhà nước cân đối ngoại tệ phục vụ cho các khoản chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phối hợp xây dựng Quy chế mua bán ngoại tệ giữa ngân sách nhà nước và Dự trữ ngoại hối nhà nước. Quy chế đã chuẩn hóa quy trình mua, bán ngoại tệ giữa ngân sách nhà nước, dự trữ ngoại hối nhà nước chính thức, rút ngắn thời gian thực hiện mua, bán ngoại tệ của ngân sách nhà nước. 

Việc ký kết Quy chế mua bán ngoại tệ giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước góp phần cụ thể hóa các nội dung hợp tác giữa 02 cơ quan theo Quy chế phối hợp công tác và trao đổi thông tin giữa hai bên từ năm 2012. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, hai cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa, hiệu quả hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, điều hành chính sách tiền tệ, quản lý ngoại hối nhằm thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NguyễnThị Hồng phát biểu tại Lễ ký.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NguyễnThị Hồng phát biểu tại Lễ ký.

Tại Lễ ký, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NguyễnThị Hồng cho rằng, chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ là hai chính sách kinh tế vĩ mô rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay, khi Chính phủ đặt mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô khi thị trường kinh tế thế giới cũng như trong nước có sự biến động mạnh mẽ. Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước là hai cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc điều hành chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Thời gian vừa qua, hai đơn vị đã có Quy chế phối hợp, thường xuyên có sự trao đổi thông tin, trong đó có sự phối hợp trong công tác điều hành thị trường tiền tệ và quản lý điều hành huy động vốn, phát hành trái phiếu Chính phủ...

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khẳng định, nhằm tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa hai đơn vị, Quy chế mua bán ngoại tệ giữa ngân sách nhà nước và Dự trữ ngoại hối nhà nước đã được các đơn vị chức năng phối hợp, rà soát, xây dựng các giải pháp đảm bảo thực hiện hiệu quả.

Việc ký kết diễn ra đúng thời điểm khi hiện nay trên thị trường quốc tế và trong nước đang có nhiều áp lực đối với thị trường tiền tệ, ngoại hối, cũng như áp lực của hai bộ, ngành trong việc triển khai chương trình phục hồi kinh tế của Chính phủ.