Mua bán sổ BHXH: Phải xử mạnh tay!

Mua bán sổ BHXH: Phải xử mạnh tay!

Mua bán sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) là hành vi phạm pháp, trục lợi trên hoàn cảnh khó khăn của người lao động, do đó phải xử lý mạnh tay.