Triển vọng mùa vụ ở Mỹ sẽ mở ra một giai đoạn mới cho thị trường nông sản

Triển vọng mùa vụ ở Mỹ sẽ mở ra một giai đoạn mới cho thị trường nông sản

Tối 30/6, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã công bố báo cáo Diện tích Gieo trồng (Final Acreage), cung cấp các số liệu ước tính trong năm nay của các loại nông sản tại Mỹ. Những số liệu này không chỉ được các nhà đầu tư hàng hóa mà còn cả những doanh nghiệp chăn nuôi chờ đợi vì đây gần như là thông tin quan trọng nhất quyết định tới triển vọng nguồn cung nông sản trong vài tháng tới.
 Tăng trưởng tổng tiền gửi sẽ khó có yếu tố đột biến cuối năm

Tăng trưởng tổng tiền gửi sẽ khó có yếu tố đột biến cuối năm

Trong giai đoạn 2 tháng cuối năm, tăng trưởng tổng tiền gửi sẽ không có nhiều yếu tố đột biến khi cân nhắc tới yếu tố mùa vụ. Khó có thể kỳ vọng mức độ tăng trưởng tiền gửi của khu vực dân cư có thể quay lại mức trước khi có đại dịch Covid-19 một cách nhanh chóng.
Bán lẻ đón đầu xu hướng mới

Bán lẻ đón đầu xu hướng mới

Ngành bán lẻ trên toàn cầu đang xem trực tuyến – ngoại tuyến là xu hướng bán lẻ mới, tiếp cận khách hàng mang tính công nghệ, các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam cũng không thể nằm ngoài xu hướng này.