Cân đối ngân sách địa phương hỗ trợ cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện

Cân đối ngân sách địa phương hỗ trợ cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 62/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 về quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.
Điểm lại chính sách tài chính có hiệu lực trong tháng 9/2022

Điểm lại chính sách tài chính có hiệu lực trong tháng 9/2022

Tháng 9/2022, hàng loạt chính sách tài chính bắt đầu có hiệu lực. Trong đó, nổi bật là hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện; Thay đổi về thủ tục nhập khẩu xe không nhằm mục đích thương mại; hay quy định về mức chi cho xây dựng văn bản quy phạm pháp luật...