Điều hành ngân quỹ nhà nước an toàn, hiệu quả

Điều hành ngân quỹ nhà nước an toàn, hiệu quả

Thời gian tới, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tiếp tục quản lý ngân quỹ an toàn, hiệu quả, chủ động theo nguyên tắc thị trường; gắn kết chặt chẽ giữa quản lý ngân quỹ với quản lý ngân sách và quản lý nợ, bảo đảm thanh khoản tại mọi thời điểm và hiệu quả về chi phí vay của ngân sách…
Đằng sau những con số của một năm ngân sách đáng nhớ

Đằng sau những con số của một năm ngân sách đáng nhớ

Cuối cùng, chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021 đã hoàn thành vượt dự toán, đảm bảo nguồn lực chi phục vụ cho các nhiệm vụ thường xuyên và đặc biệt là cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo an sinh xã hội. Đằng sau những con số tưởng như khô khan ấy là cả chuỗi những ngày tháng không thể quên, với gói mì tôm pha vội trong đêm, những lần tranh thủ chợp mắt và cả những buổi tan làm lúc 1-2 giờ sáng… của các cán bộ làm công tác dự toán thu.