IFRS – Công cụ giúp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

IFRS – Công cụ giúp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Thị trường chứng khoán Việt Nam được MSCI xếp hạng là thị trường cận biên trong kỳ đánh giá phân loại năm 2020, nhưng chưa được đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng lên thị trường mới nổi. Theo ông Bùi Văn Trịnh – Phó Tổng giám đốc dịch vụ Kiểm toán và Đảm bảo và ông Phan Võ Đăng Khoa – Trưởng phòng cấp cao, dịch vụ Kiểm toán và Đảm bảo, Deloitte Việt Nam, IFRS có thể được coi là một công cụ giúp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt.