Sau EVFTA, vốn đầu tư gián tiếp sẽ đổ vào ngân hàng

Sau EVFTA, vốn đầu tư gián tiếp sẽ đổ vào ngân hàng

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào lĩnh vực ngân hàng khó tăng sau khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực, song nhiều khả năng, thông qua các quỹ đầu tư, sẽ có thêm dòng tiền từ các tập đoàn tài chính nước ngoài đổ vào cổ phiếu nhà băng.