Đại biểu quốc hội đề nghị sớm thành lập Ủy ban Năng suất Quốc gia

Đại biểu quốc hội đề nghị sớm thành lập Ủy ban Năng suất Quốc gia

Cần sớm thành lập Ủy ban năng suất Quốc gia để hình thành bộ máy cơ quan chuyên sâu về năng suất quốc gia, thực hiện nhiệm vụ điều phối các động lực tăng trưởng năng suất quốc gia của Việt Nam. Đây là đề xuất của Đại biểu Trần Thị Hồng Thanh – Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đang diễn ra.