Ngân hàng cổ phần sốt sắng tăng vốn

Ngân hàng cổ phần sốt sắng tăng vốn

Tăng vốn không chỉ giúp ngân hàng có khả năng chống chọi tốt hơn đối với những khó khăn do dịch bệnh gây ra, mà còn tăng khả năng cấp tín dụng cho nền kinh tế.