Gỡ khó cho ngân hàng phát hành trái phiếu

Gỡ khó cho ngân hàng phát hành trái phiếu

Phát hành trái phiếu được xem là một trong những kênh quan trọng, mang nhiều lợi thế cho ngân hàng như kỳ hạn huy động vốn dài tạo điều kiện ngân hàng cân đối chỉ số vốn ngắn hạn, cho vay trung dài hạn. Nhưng từ đầu năm 2023 đến nay, hoạt động phát hành trái phiếu của ngân hàng thương mại "đóng băng" do vướng các quy định.