Ngành chế biến dăm, gỗ phát triển thiếu bền vững

Ngành chế biến dăm, gỗ phát triển thiếu bền vững

Sản phẩm dăm, gỗ từng được xem là mặt hàng xuất khẩu "truyền thống" của Quảng Ngãi. Tuy nhiên, do việc phát triển thiếu bền vững, không có sự liên kết đã làm cho hiệu quả kinh tế không cao, trong khi dự báo những hệ lụy mà ngành này để lại trong tương lai là không nhỏ.
Xuất khẩu gỗ: Hướng tới mục tiêu 12,5 tỷ USD năm 2020

Xuất khẩu gỗ: Hướng tới mục tiêu 12,5 tỷ USD năm 2020

Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và các vụ việc cạnh tranh thương mại đã tác động nhiều đến tình hình sản xuất kinh doanh của ngành chế biến, xuất khẩu gỗ và lâm sản. Vượt qua khó khăn, cùng với những nỗ lực của doanh nghiệp, ngành gỗ đang hướng tới mục tiêu xuất khẩu từ 12,5 - 13 tỷ USD năm 2020.