Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp giảm 1,8%

4 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp giảm 1,8% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo giảm 2,1%.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp giảm 1,8% - Ảnh 1

Theo Đai biểu Nhân dân/daibieunhandan.vn