Chỉ số sản xuất toàn ngành Công nghiệp giảm 2%

Theo Tổng cục Thống kê, 5 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất toàn ngành Công nghiệp giảm 2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, ngành Chế biến, chế tạo giảm 2,5%.

Chỉ số sản xuất toàn ngành Công nghiệp giảm 2% - Ảnh 1

Theo Đại biểu nhân dân/daibieunhandan.vn