Tập trung triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2023

Tập trung triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2023

Với chủ đề "Đánh bại ô nhiễm từ rác", Ngày Môi trường thế giới năm 2023 nhằm truyền tải mạnh mẽ thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu; kiểm soát, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa thông qua các chính sách, sáng kiến và tham gia cơ chế hợp tác toàn cầu, khu vực; hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn...
Kế hoạch hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

Kế hoạch hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

Ngày Môi trường thế giới (05/6) được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Chỉ một Trái đất” nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Đây là thời điểm để mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và Trái đất.
6 nội dung trọng tâm hưởng ứng chủ đề Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế về đa dạng sinh học năm 2022

6 nội dung trọng tâm hưởng ứng chủ đề Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế về đa dạng sinh học năm 2022

Phát biểu tại Lễ phát động Quốc gia hưởng ứng Lễ phát động ngày Đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới 2022 diễn ra sáng 28/5 tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã nhấn mạnh 6 nội dung trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới.
Ngày Môi trường thế giới năm 05/6/2021: Phục hồi Hệ sinh thái

Ngày Môi trường thế giới năm 05/6/2021: Phục hồi Hệ sinh thái

Năm 2021, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) đã lựa chọn Chủ đề của Ngày Môi trường Thế giới là Ecosystem Restoration (tạm dịch: Phục hồi Hệ sinh thái). Pakistan sẽ đóng vai trò là nước chủ nhà toàn cầu hưởng ứng các hoạt động năm 2021.
Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021

Ngày Môi trường thế giới (05/6) do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 đến nay đã trở thành phong trào rộng khắp trên phạm vi cả nước góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Một số nội dung cần triển khai Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021

Một số nội dung cần triển khai Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021

Tại Việt Nam, nhằm tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021; căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế tại thời điểm tổ chức, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể; hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp tổ chức các hoạt động.