TP. Hồ Chí Minh: Triển khai quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

TP. Hồ Chí Minh: Triển khai quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ngày 30/9, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với Tổng cục Môi trường, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cho đội ngũ cán bộ làm công tác môi trường trên địa bàn Thành phố…