Miễn, giảm thuế ước đạt 52.623 tỷ đồng trong Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế

Miễn, giảm thuế ước đạt 52.623 tỷ đồng trong Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, ngành Tài chính đã chủ động, quyết liệt xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đáng chú ý, lũy kế đến tháng 01/2023, Bộ Tài chính đã thực hiện tổng số miễn, giảm thuế ước đạt 52.623 tỷ đồng, bằng 82,2% số dự kiến khi xây dựng Chương trình (64.000 tỷ đồng).
 Sẽ giảm 0,5-1% lãi suất cho vay trong năm 2022-2023

Sẽ giảm 0,5-1% lãi suất cho vay trong năm 2022-2023

Trong văn bản trả lời cử tri mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đang triển khai xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, sẽ phấn đấu giảm lãi suất cho vay khoảng 0,5 - 1% trong 2 năm 2022 - 2023, nhất là đối với lĩnh vực ưu tiên.
"Liều thuốc" giúp "sức khoẻ" doanh nghiệp phục hồi

"Liều thuốc" giúp "sức khoẻ" doanh nghiệp phục hồi

Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội là "liều thuốc" hữu hiệu giúp doanh nghiệp phục hồi. Nền kinh tế sẽ trở lại quỹ đạo tăng trưởng tốt hơn.
Đảm bảo sẵn sàng nguồn lực đáp ứng kịp thời nhu cầu phục hồi và phát triển kinh tế

Đảm bảo sẵn sàng nguồn lực đáp ứng kịp thời nhu cầu phục hồi và phát triển kinh tế

Đó là một trong những nội dung đã được Bộ Tài chính khẩn trương chỉ đạo các đơn vị triển khai nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.
Triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 126/CĐ-TTg ngày 12/2/2022 gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH); đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.