Giải ngân vốn tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đạt 16.024 tỷ đồng

Bảo Thương

Năm 2022, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã thực hiện giải ngân vốn tín dụng chính sách thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đạt 16.024 tỷ đồng.

Hội nghị trực tuyến giải ngân vốn tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2022 - 2023 thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.
Hội nghị trực tuyến giải ngân vốn tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2022 - 2023 thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Trong thời gian qua, thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi, NHCSXH đã tích cực phối hợp cùng các Bộ, ban, ngành Trung ương và chính quyền địa phương tổ chức thực hiện, giải ngân các chương trình tín dụng, hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Nhờ đó, đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19.

Thông tin tại Hội nghị trực tuyến giải ngân vốn tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2022 - 2023 thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Đào Minh Tú cho biết, năm 2022, NHCSXH đã thực hiện giải ngân chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đạt 16.024 tỷ đồng.

Trong đó, hỗ trợ vay vốn cho học sinh sinh viên mua máy tính đạt 827 tỷ đồng, với hơn 85 nghìn lượt khách hàng mua máy vi tính và thiết bị học tập trực tuyến; Cho vay nhà ở xã hội đạt 4.032 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng hơn 10,8 nghìn căn nhà ở xã hội; Cho vay hỗ trợ việc làm đạt 10.000 tỷ đồng, với hơn 211 nghìn khách hàng được vay vốn; Cho vay các cơ sở giáo dục mầm non tiểu học ngoài công lập đạt 194 tỷ đồng với gần 2,6 nghìn cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập vay vốn; Cho vay phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP đạt 971 tỷ đồng với gần 19,5 nghìn khách hàng vay vốn.

Như vậy, đến hết ngày 31/12/2022, NHCSXH đã giải ngân số vốn vay cho tất cả các chương trình tín dụng chính sách được hỗ trợ lãi suất đạt hơn 93 nghìn tỷ đồng, cho trên 2,2 triệu khách hàng; thực hiện hỗ trợ lãi suất 2% đối với các khoản vay có lãi suất cho vay trên 6%/năm, tổng số tiền hỗ trợ là 878 tỷ đồng.

“Các chính sách tín dụng ưu đãi thuộc Chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đã mang lại những kết quả khả quan, thực hiện đúng theo chủ trương của Đảng, Chính phủ và mục tiêu của Chương trình đề ra, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn cho đời sống của người dân, người lao động, các nhóm yếu thế, người nghèo, người chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh; giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội”, Phó Thống đốc Đào Minh Tú nhấn mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Đào Minh Tú cho biết, trong quá trình triển khai, thực hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như: liên quan đến nguồn vốn, tiến độ giải ngân chương trình theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, cơ chế chính sách..., đặc biệt là chương trình cho vay nhà ở xã hội và Nghị định số 28/2022/NĐ-CP tỷ lệ giải ngân vốn chưa cao.

Phát biểu tại Hội nghị về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đề nghị chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tốc độ triển khai các dự án nhà ở xã hội, từ đó tạo nguồn cung về nhà ở xã hội. Đồng thời, hỗ trợ kịp thời các đối tượng có nhu cầu về nhà ở được mua, thuê mua hoàn thiện hồ sơ vay vốn. Trên cơ sở đó, NHCSXH tổ chức tiếp cận, hướng dẫn, triển khai cho vay theo quy định.

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP trong năm 2023, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội nói chung, thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nói riêng, trọng tâm tăng cường huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội.

Cùng với đó, các đơn vị trong hệ thống NHCSXH tập trung tổ chức, triển khai cho vay đảm bảo hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác dễ dàng tiếp cận chính sách, đảm bảo tính khả thi của chính sách, sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước...