Hơn 1.500 tỷ đồng được bổ sung cho công tác phòng, chống dịch

Hơn 1.500 tỷ đồng được bổ sung cho công tác phòng, chống dịch

Số kinh phí trên 1.500 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021 được bổ sung cho Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao như: tiếp nhận công dân cách ly y tế tập trung; kiểm soát, ngăn chặn người nhập cảnh trên toàn tuyến biên giới; xét nghiệm, phòng, chống dịch tại các địa phương, chi trả chế độ đặc thù phòng, chống dịch…