Thêm 150 tỷ đồng cấp bổ sung cho Bộ Công an thực hiện công tác phòng, chống dịch

Việt Hoàng

Tại Quyết định số 1414/QĐ-TTg ban hành ngày 19/8/2021, Chính phủ bổ sung 150 tỷ đồng cho Bộ Công an để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (đợt 2).

Cụ thể, số kinh phí 150 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 được Chính phủ cấp bổ sung cho Bộ Công an để thực hiện chi trả phụ cấp chống dịch cho các lực lượng thuộc khối trại giam, trại tạm giam (Bộ Công an) tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 số tiền 24,6 tỷ đồng; kinh phí bảo đảm khám chữa bệnh, mua sắm trang thiết bị, phương tiện phòng, chống dịch, vật tư tiêu hao, thuốc thiết yếu, hóa chất, chi phí cho khu cách ly, điều trị và phòng, chống dịch trong các trại giam, trại tạm giam (Bộ Công an) số tiền 125,4 tỷ đồng.

Chính phủ giao Bộ Tài chính, Bộ Công an chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo. Đồng thời, việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

Chính phủ cũng đề nghị Bộ Công an phối hợp với Bộ Y tế rà soát nhu cầu mua sắm, thực hiện quản lý, sử dụng trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, hóa chất tại các bệnh viện, khu cách ly, điều trị, cơ sở giam giữ…, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, không trùng lặp.

Đây là đợt bổ sung kinh phí thứ hai trong năm 2021 được Chính phủ cấp cho Bộ Công an. Trước đó, ngày 13/7/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1164/QĐ-TTg bổ sung 389.725,8 triệu đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021 cho Bộ Công an để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.