Điều chỉnh nội dung chi bổ sung kinh phí mua trang thiết bị phòng, chống COVID-19

Việt Hoàng

Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh nội dung chi bổ sung kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021 cho Bộ Y tế để mua trang thiết bị phòng, chống COVID-19 theo đề nghị của Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Quyết định số 1737/QĐ-TTg vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phê duyệt điều chỉnh nội dung chi của số kinh phí 48.400 triệu đồng đã bổ sung cho Bộ Y tế từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021 tại Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 3/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Số kinh phí trên được chuyển mục đích từ mua 5 xe xét nghiệm lưu động phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 chuyển sang mua vỏ đựng oxy y tế và các vật tư đi kèm phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 như đề nghị của Bộ Tài chính.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Y tế chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo.

Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí nêu trên bảo đảm đúng quy định, đúng mục đích, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.