Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam với triết lý "2 bản sắc, 3 phương châm, 4 trụ cột"

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam với triết lý "2 bản sắc, 3 phương châm, 4 trụ cột"

TSKH. Nguyễn Thành Long – Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) nhấn mạnh, với triết lý về “2 bản sắc, 3 phương châm, 4 trụ cột”, sự ra đời của VNX kỳ vọng sẽ tạo ra những bước tiến mới mang tính đột phá, góp phần tích cực hơn nữa trong việc nâng tầm chất lượng và hỗ trợ thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn nữa, trở thành kênh dẫn vốn trung, dài hạn chủ yếu cho nền kinh tế đất nước.