Nhà báo phải là tấm gương về đạo đức cách mạng – bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của Nhân dân

Nhà báo phải là tấm gương về đạo đức cách mạng – bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của Nhân dân

Với vai trò là vũ khí sắc bén của Đảng và Nhà nước, báo chí cách mạng Việt Nam luôn gắn bó, đồng hành với sự nghiệp của Đảng và dân tộc; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, là phương tiện quan trọng tuyên truyền phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là diễn đàn để Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý xã hội. Theo đó, mỗi nhà báo phải là tấm gương về đạo đức cách mạng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của Nhân dân.
Tạo điều kiện tốt nhất có thể để xây dựng nền báo chí cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại

Tạo điều kiện tốt nhất có thể để xây dựng nền báo chí cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại

Làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu tạo điều kiện tốt nhất cho báo chí hoạt động và cùng nhau chung sức, đồng lòng xây dựng, phát triển đội ngũ người làm báo nhạy cảm về chính trị, nhạy bén về kinh tế, sâu sắc về khoa học và công nghệ, nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại, vì nhân dân phục vụ, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì lợi ích của nhân dân.
Tin buồn

Tin buồn

Tạp chí Tài chính nhận được tin Nhà báo Hoàng Tuấn Anh (nguyên Trưởng phòng Phòng Thư ký tòa soạn, Tạp chí Hải quan), qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo. Tạp chí Tài chính xin chia buồn sâu sắc cùng gia quyến và Tạp chí Hải quan.
Báo chí ngành Tài chính nhận Giải B "Gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc"

Báo chí ngành Tài chính nhận Giải B "Gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc"

Sau 3 ngày tổ chức, chiều ngày 17/3, Hội báo toàn quốc 2019 đã chính thức bế mạc và thành công tốt đẹp. Dự Lễ bế mạc có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh tòa án nhân dân Tối cao, đồng chí Thuận Hữu, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam.