Doanh nghiệp ngoại đẩy mạnh tìm nhà cung cấp nội để tối ưu hóa chi phí

Doanh nghiệp ngoại đẩy mạnh tìm nhà cung cấp nội để tối ưu hóa chi phí

hời gian gần đây nhiều tập đoàn lớn như Intel, Samsung, Bosch, Panasonic, Schindler, ABB, Techtronic Industries, Nextern, Rawlplug, Nipro… đang đẩy mạnh tìm nhà cung cấp trong nước với danh mục đặt hàng lên đến hàng trăm chi tiết linh kiện để tối ưu hóa chi phí, đa dạng nguồn cung ứng trong bối cảnh đẩy mạnh phục hồi sản xuất.