Amway Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Chương trình Hiến máu Chủ nhật Đỏ

Amway Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Chương trình Hiến máu Chủ nhật Đỏ

Amway Việt Nam vừa phối hợp với báo Tiền Phong và Bệnh viện Quân Y 175 tổ chức chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV – năm 2022 tại Cần Thơ. Sự kiện thu hút hơn 300 nhân viên, nhà phân phối và khách hàng của Amway tham gia hiến máu, hỗ trợ các đơn vị y tế đảm bảo đáp ứng lượng máu cho hoạt động điều trị, cứu chữa bệnh nhân.
Việt Nam kêu gọi hỗ trợ Ethiopia vượt qua khó khăn

Việt Nam kêu gọi hỗ trợ Ethiopia vượt qua khó khăn

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp, nghe báo cáo về tình hình Ethiopia. Tại đây, Việt Nam kêu gọi các bên thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của luật nhân đạo quốc tế không để nạn đói xảy ra tại Ethiopia.
Đổi mới tổ chức hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Tài chính trong điều kiện hiện nay

Đổi mới tổ chức hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Tài chính trong điều kiện hiện nay

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Tài chính đã vào cuộc triển khai.