[Infographics] Vai trò và những đóng góp tích cực của Việt Nam tại Liên hợp quốc

Theo TTXVN

Sự hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc (LHQ) là ví dụ điển hình về hợp tác phát triển giữa các nước thành viên LHQ và vai trò của LHQ trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa và nhân đạo.

[Infographics] Vai trò và những đóng góp tích cực của Việt Nam tại Liên hợp quốc - Ảnh 1