Xác định mức chi, nhiệm vụ chi từ nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường thực hiện thế nào?

Xác định mức chi, nhiệm vụ chi từ nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường thực hiện thế nào?

Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Cao Bằng gửi đến trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Bộ Tài chính cho biết, để các cấp, các ngành, địa phương có cơ sở xác định mức chi, phương pháp lập dự toán đối với nhiệm vụ chi từ nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường (BVMT), thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.
Bảo đảm bố trí ngân sách đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ chi

Bảo đảm bố trí ngân sách đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ chi

Bộ Tài chính bảo đảm bố trí ngân sách đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ chi nói chung và thuộc chương trình phòng, chống dịch nói riêng; phối hợp với các cơ quan xử lý kịp thời các vướng mắc, công khai tình hình thanh quyết toán liên quan tới công tác phòng, chống dịch của các bộ, ngành, địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước

Bộ Tài chính hiện đang lấy ý kiến rộng rãi về Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Một trong những nội dung được nêu tại Dự thảo Thông tư là quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước.
Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi - Cần tính toán phù hợp với tình hình địa phương

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi - Cần tính toán phù hợp với tình hình địa phương

Việc phân cấp phù hợp với khả năng cân đối ngân sách các cấp, tạo điều kiện cho các ngành và địa phương nâng cao tính chủ động, vai trò và trách nhiệm trong quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách; khuyến khích các địa phương phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi sử dụng ngân sách hiệu quả.
Dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 trong lĩnh vực sự nghiệp

Dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 trong lĩnh vực sự nghiệp

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022. Nghị quyết đã quy định rõ về phân bổ dự toán chi các lĩnh vực sự nghiệp.