5 nhóm ngành được hưởng lợi khi lãi suất điều hành giảm

5 nhóm ngành được hưởng lợi khi lãi suất điều hành giảm

5 nhóm ngành gồm: Bất động sản, thép, thực phẩm, nuôi trồng nông - hải sản và xây dựng sẽ là những nhóm ngành được hưởng lợi từ động thái điều chỉnh lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), theo phân tích của Công ty Chứng khoán Mirae Asset.