Bất động sản ven đô sẽ nóng lên

Bất động sản ven đô sẽ nóng lên

Quý I/2019 đã đi qua, cũng là lúc thị trường cho thấy những diễn biến chủ đạo và có thể nó sẽ định hình cho bức tranh toàn cảnh của cả năm 2019.