Tín dụng xanh "bắt tay" nông nghiệp sạch

Tín dụng xanh "bắt tay" nông nghiệp sạch

Thời gian gần đây nhiều nhà băng đã bắt đầu chuyển hướng triển khai các gói tín dụng mới hướng vào tăng trưởng xanh, ưu tiên các lĩnh vực: nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng mặt trời, dự án thân thiện với môi trường...