Hải Phòng xây dựng quy trình sản xuất rau mầm theo Tiêu chuẩn VietGAP

Nguyễn Linh

TP. Hải Phòng đã tiến hành nghiên cứu quy trình xây dựng quy trình sản xuất rau mầm trên giàn máy gieo mạ tự động theo tiêu chuẩn VietGAP.

Tiêu chuẩn VietGAP có nghĩa là Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam
Tiêu chuẩn VietGAP có nghĩa là Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam

Trong thời gian 1 năm (10/2021-10/2022), nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng làm chủ nhiệm đã tiến hành dự thảo 3 quy trình sản xuất rau mầm (cải ngọt, cải củ, rau muống) trên giàn máy gieo mạ tự động theo tiêu chuẩn VietGAP.

Nhóm nghiên cứu cũng lựa chọn một công thức giá thể phù hợp nhất với tỷ lệ 80% đất: 15% mùn xơ dừa : 5% phân vi sinh. Về chế độ gieo hạt, thời gian thúc mầm và thời gian che phủ cũng được tính toán cụ thể, với hạt mầm cải ngọt lượng hạt giống gieo phù hợp là 50gam/ khay, hạt giống cải củ là 70gam/khay và hạt giống rau muống là 100gam/ khay. Thời gian thúc mầm cho cả 3 loại đều trong 36 giờ sẽ cho tỷ lệ nảy mầm cao nhất. Thời gian che phủ phù hợp với cả 3 loại là 3 ngày.

Đối với thời gian thu hoạch, cải ngọt là 5 ngày, củ cải là 7 ngày và rau muống là 10 ngày. Việc sử dụng máy thu hoạch sẽ cho năng suất cao gấp nhiều lần so với cắt bằng tay, với lượng cải ngọt đạt 600 khay/giờ, cải củ 800 khay/giờ, rau muống là 650 khay/ giờ.

Bên cạnh việc xây dựng quy trình cụ thể và chi tiết, nhóm nghiên cứu cũng xây dựng mô hình sản xuất 3.000 khay rau mầm cho 3 loại rau trên tại hợp tác xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy và đào tạo tập huấn cho 30 lượt nông nhân.

Theo đánh giá, sản phẩm của đề tài đem lại lợi ích thiết thực, bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng; tuy nhiên, cần tuyên truyền sâu rộng để người tiêu dùng hiểu về giá trị của loại rau mầm.

Đối với báo cáo đề tài, cần thu gọn để cô đọng hơn, chỉnh sửa các quy trình dễ hiểu để nhân rộng cho bà con nông dân… Trên cơ sở chỉnh sửa, bổ sung, Hội đồng đồng ý nghiệm thu đề tài.

Được biết, Tiêu chuẩn VietGAP có nghĩa là Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam. Tiêu chuẩn này do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra đối với từng sản phẩm, nhóm sản phẩm thủy sản, trồng trọt và chăn nuôi.

VietGAP là những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, xử lý sau thu hoạch nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng; đồng thời bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản xuất.