Hiến kế giải quyết thách thức về ô nhiễm nhựa

Hiến kế giải quyết thách thức về ô nhiễm nhựa

Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm do chất thải nhựa ngày càng trở nên nghiêm trọng, gây ra những tác động tiêu cực đến môi trường, sinh thái tự nhiên, sức khỏe con người và cảnh quan. Các thách thức về ô nhiễm rác thải nhựa sẽ không thể được giải quyết nếu không có sự tham gia của doanh nghiệp (DN), bởi DN là động lực và hạt nhân của chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.