Cần phác đồ điều trị đặc biệt cho nền kinh tế

Cần phác đồ điều trị đặc biệt cho nền kinh tế

Tại buổi tọa đàm “COVID-19: Những thách thức và con đường phục hồi cho Việt Nam” do Trường Đại học Ngoại thương tổ chức chiều 8/10, các chuyên gia cho rằng hệ thống chính sách phục hồi kinh tế trong thời gian tới cần sự thống nhất và thiết thực hơn, đặc biệt là phải dễ dàng tiếp cận với doanh nghiệp.