Doanh nghiệp FDI luôn được tạo điều kiện ưu đãi về thuế để phát triển ổn định tại Việt Nam

Doanh nghiệp FDI luôn được tạo điều kiện ưu đãi về thuế để phát triển ổn định tại Việt Nam

Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành khẳng định, trong nhiều năm qua, các doanh nghiệp (DN) đầu tư nước ngoài, trong đó có Samsung Việt Nam đã và đang được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó có ưu đãi về thuế để tạo điều kiện cho DN phát triển sản xuất, kinh doanh ổn định tại Việt Nam.