Phát huy vai trò kinh tế tập thể trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Phát huy vai trò kinh tế tập thể trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Những năm qua, kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) được xem là mắt xích quan trọng trong việc liên kết, hợp tác sản xuất và tiêu thụ nông sản. Tuy nhiên, KTTT và HTX vẫn chưa phát huy hết vai trò trong nền nông nghiệp hiện đại và rất cần sự quan tâm của các cấp, các ngành, nhất là sự chủ động của các thành viên HTX.
Phát huy thế mạnh nông nghiệp

Phát huy thế mạnh nông nghiệp

Bằng những cách làm phù hợp nhất là thực hiện nhiều đề án của tỉnh Hậu Giang, kinh tế nông nghiệp đã có bước chuyển mình, từ nền nông nghiệp lạc hậu sang nông nghiệp có giá trị kinh tế cao. Từ đó góp phần đạt chỉ tiêu thu nhập của hộ dân trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh.
Phát triển kinh tế du lịch gắn với phát huy, bảo tồn giá trị di sản văn hoá tại TP. Hà Nội

Phát triển kinh tế du lịch gắn với phát huy, bảo tồn giá trị di sản văn hoá tại TP. Hà Nội

Thời gian qua, TP. Hà Nội luôn bám sát chủ trương, định hướng về phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, khai thác lợi thế của từng địa phương và tăng cường liên kết vùng… để thúc đẩy ngành công nghiệp không khói, đóng góp nhiều hơn cho nguồn thu ngân sách nói riêng và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô nói chung.
Lan tỏa sức mạnh, dựng xây “ngôi nhà chung” Agribank

Lan tỏa sức mạnh, dựng xây “ngôi nhà chung” Agribank

Phát huy, lan tỏa tinh thần “Đoàn kết là sức mạnh, là cội nguồn của mọi thành công”, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Agribank, hoạt động của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên của ngân hàng này không ngừng được đổi mới, tập hợp, gắn kết lực lượng cán bộ, đảng viên, người lao động, công đoàn viên, đoàn viên thanh niên trong toàn hệ thống đối với quá trình dựng xây phát triển Agribank.
Phát huy giá trị các vùng đất ngập nước

Phát huy giá trị các vùng đất ngập nước

Các vùng đất ngập nước (ĐNN) có vai trò quan trọng cho sự sống, là cái nôi của đa dạng sinh học (ĐDSH), cung cấp nước và môi trường sống cho sinh vật. Nhận thức được tầm quan trọng đó, thời gian qua, việc bảo tồn các vùng ĐNN giàu tài nguyên luôn được Việt Nam xác định là một trong những mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.
VSD: Phát huy thành tựu, không ngừng phát triển

VSD: Phát huy thành tựu, không ngừng phát triển

Trong 6 tháng đầu năm 2019, mặc dù giữ được đà tăng trưởng tuy nhiên kinh tế thế giới vẫn có những diễn biến phức tạp hơn dự báo. Trong nước, 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế vĩ mô vẫn giữ được ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, thị trường tiền tệ, tỷ giá và mặt bằng lãi suất ổn định. Nhờ các nhân tố tích cực trên, thị trường chứng khoán Việt Nam đã và đang duy trì và phát triển; quy mô thanh khoản thị trường được cải thiện.
Quản lý thuế đối với giao dịch liên kết: Hướng đến tiệm cận thông lệ quốc tế

Quản lý thuế đối với giao dịch liên kết: Hướng đến tiệm cận thông lệ quốc tế

Nghị định số 20/2017/NÐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết được Chính phủ ban hành ngày 24/02/2017 và Thông tư hướng dẫn (số 41/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính) được xem là bước tiến quan trọng trong hệ thống quy định pháp luật về giá chuyển nhượng trong 10 năm qua.