Tác động của các yếu tố an ninh phi truyền thống đến phát triển kinh tế - xã hội Vùng đồng bằng sông Cửu Long

Tác động của các yếu tố an ninh phi truyền thống đến phát triển kinh tế - xã hội Vùng đồng bằng sông Cửu Long

An ninh phi truyền thống đã và đang tác động đến nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Việc nhận diện các tác động của mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là cần thiết thông qua việc đánh giá các tác động của các yếu tố an ninh phi truyền thống đến phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long, bài viết đề xuất các hàm ý chính sách giúp vùng Đồng bằng sông Cửu Long hạn chế những tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển bền vững.
Phát triển kinh tế - xã hội đất nước: Tiếp tục kế thừa ba bài học kinh nghiệm sâu sắc

Phát triển kinh tế - xã hội đất nước: Tiếp tục kế thừa ba bài học kinh nghiệm sâu sắc

Phát biểu đề dẫn tại phiên khai mạc Diễn đàn Kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2023, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, nền kinh tế Việt Nam đã vượt qua thời điểm khó khăn nhất, nhưng chúng ta cũng cần phải thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc, trở ngại không thể kịp khắc phục trong một sớm một chiều. Đặc biệt, cần tiếp tục kế thừa ba bài học kinh nghiệm sâu sắc đã đúc kết được trong năm 2023 và qua nửa nhiệm kỳ 2021 – 2025.
Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

Nhằm góp phần đẩy mạnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 5 năm 2021 - 2025. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024 và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2024.