Thống nhất phương án phân bổ 7.497,732 tỷ đồng còn lại của vốn đầu tư phát triển

Việt Hoàng

Chiều ngày 28/11, tiếp tục chương trình làm việc tại Phiên họp thứ 17, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Trình bày Tờ trình của Chính phủ về phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 còn lại của 03 chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung vốn nước ngoài cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn tới giai đoạn 2021–2025, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, Chính phủ đề nghị phân bổ 2.942,139 tỷ đồng vốn còn lại của Chương trình Mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cụ thể, Chính phủ đề nghị phân bổ 2.138,811 tỷ đồng cho Ủy ban Dân tộc; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Liên minh Hợp tác xã để thực hiện một số nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 và Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021.

Đồng thời, Chính phủ đề nghị phân bổ 358,921 tỷ đồng bổ sung cho các địa phương thực hiện nội dung “đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý”, “hỗ trợ thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân cấp xã để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh trật tự” theo Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đối với 444,407 tỷ đồng còn lại, Chính phủ đề nghị chưa phân bổ. Đây là số vốn dự kiến để thực hiện đầu tư cơ sở vật chất cho Trường Hữu nghị T78 và Trường Hữu nghị 80. Chính phủ sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội phương án phân bổ, giao kế hoạch số vốn này sau khi hoàn thành việc rà soát, bàn giao, tiếp nhận quản lý 2 trường hoàn thành theo quy định.

Tại phiên làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày báo cáo thẩm tra. Theo đó,  Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cơ bản nhất trí với phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của 03 chương trình mục tiêu quốc gia cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhất trí cho phép bố trí kế hoạch vốn nước ngoài trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở; thống nhất phương án phân bổ chi tiết số vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn nước ngoài của ngân sách trung ương cho các địa phương theo đề xuất của Chính phủ.

Sau khi bàn thảo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết nhất trí phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, phân bổ 7.497,732 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 2.497,732 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 2.000 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 3.000 tỷ đồng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí cho phép bổ sung 88,6 triệu USD (tương đương 2.050 tỷ đồng) vốn vay vào Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất phương án phân bổ chi tiết số vốn này cho các địa phương theo đề xuất như trong báo cáo và tờ trình của Chính phủ, đồng thời lưu ý Chính phủ sử dụng vốn đúng mục đích.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương giao bổ sung vốn đầu tư phát triển cho các cơ quan, đơn vị, cấp trực thuộc; đồng thời, rà soát, hoàn thiện các thủ tục phê duyệt dự án đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, khẩn trương báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội phương án phân bổ số vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất giao Ủy ban Tài chính - Ngân sách phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội rà soát, hoàn thiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để sớm ký ban hành.