Tổng hợp một số chính sách tài chính có hiệu lực từ tháng 10/2021

Tổng hợp một số chính sách tài chính có hiệu lực từ tháng 10/2021

Tháng 10/2021 là thời điểm có hiệu lực của hàng loạt quy định mới có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân và doanh nghiệp như: quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ; quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông; quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải; hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước...