Kịp thời giảm phí sử dụng đường bộ, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân

Trần Huyền

Thời gian qua, để giảm bớt khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải đã chủ động phối hợp, kịp thời ban hành chính sách giảm mức thu phí sử dụng đường bộ để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị Bộ Tài chính xem xét khấu trừ phí sử dụng đường bộ cho các phương tiện vận tải hành khách trong thời gian dừng hoạt động do dịch COVID-19 từ ngày 01/6/2021 đến 30/11/2021; đồng thời kéo dài thời gian thực hiện Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đến ngày 30/6/2022.

Trả lời kiến nghị cử tri, Bộ Tài chính cho biết, về miễn phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải, tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 70/2021/TT-BTC ngày 12/8/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ quy định xe ô tô không chịu phí sử dụng đường bộ trong trường hợp: Xe kinh doanh vận tải thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kinh doanh vận tải tạm dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên.

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Thông tư số 70/2021/TT-BTC, xe kinh doanh vận tải tạm dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ cho Sở Giao thông Vận tải xin xác nhận tạm dừng lưu hành. Trường hợp đủ điều kiện, Sở Giao thông Vận tải ký xác nhận vào đơn tạm dừng lưu hành. Ngày Sở Giao thông Vận tải xác nhận vào Đơn xin tạm dừng lưu hành là căn cứ xác định thời gian tạm dừng để xét thuộc trường hợp không chịu phí và được trừ vào số phí phải nộp của kỳ sau tương ứng với thời gian không sử dụng đường bộ.

Theo Bộ Tài chính, để giảm khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Bộ Giao thông Vận tải đã tính toán, đề xuất giảm mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô kinh doanh vận tải, Bộ Tài chính đã ban hành 03 thông tư (Thông tư số 74/2020/TT-BTC ngày 10/8/2020, Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 và Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021) quy định giảm 30% mức phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách và giảm 10% mức phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hàng hóa. Thời gian giảm phí kể từ ngày 10/8/2020 đến hết ngày 31/12/2021.

Để tiếp tục và kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trong đó, giảm 30% mức phí sử dụng đường bộ đối với xe tập lái, xe sát hạch; tiếp tục giảm 30% mức phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách, giảm 10% mức phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hàng hóa; giảm 50% lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng. Thời gian giảm phí kể từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022.