Đề xuất sửa đổi quy định về phí, lệ phí nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Đề xuất sửa đổi quy định về phí, lệ phí nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 120/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí. Bộ Tài chính cho biết, các đề xuất sửa đổi quy định về phí, lệ phí nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
Bộ Tài chính được giao đề xuất chính sách cho phép xuất, nhập khẩu một số loại khoáng sản

Bộ Tài chính được giao đề xuất chính sách cho phép xuất, nhập khẩu một số loại khoáng sản

Bộ Tài chính vừa được Chính phủ chỉ đạo đề xuất chính sách cho phép xuất, nhập khẩu một số loại khoáng sản, đáp ứng nhu cầu trong nước; không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách xuất, nhập khẩu để buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép khoáng sản qua biên giới.
Một loạt phí và lệ phí được giảm từ 20 - 50%

Một loạt phí và lệ phí được giảm từ 20 - 50%

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid – 19, Bộ Tài chính vừa ban hành 3 Thông tư số 34, 35, 36/TT-BTC. Theo đó, Bộ Tài chính giảm phí, lệ phí từ 20 – 50% đối với một số lĩnh vực như xây dựng, du lịch, tài nguyên nước.